facebook

Издателство

Послания за музиката. Интервюта и избрани текстове

m-shusholova-cover-web_184x250_fit_478b24840a

Послания за музиката. Интервюта и избрани текстове

Милена Шушулова-Павлова, съставител, НБУ, София, 2022. 392 стр.

Музика

 

По своя замисъл книгата е пролегомени на авторката към нейно изследване на тема „Контексти на музиката“. Същностните аспекти на музиката, от които се интересува в книгата си Милена Шушулова, са: как е възможна и в какво се изразяват същността и смисълът на музиката; какви са главните функции и значението на музиката; каква е връзката между композитор, изпълнител, слушател и пр. Когато се пита как е възможна музиката (правене и възприемане), на преден план излиза тематизацията и проблематизацията на контекстите на музиката. Структурата (композицията) на книгата е от дълбочинни интервюта и текстове-фрагменти от теоретични рефлексии върху музиката. Книгата не е галерия от портрети на музиканти или други автори. Таковa възприятие е драстично погрешно. Дълбочинното интервю е научен метод на авторката, както и подборът на фрагментарни текстове е специфичен метод.

Проф. Георги Фотев, д.н.

 

 

Как се прави музика? И каква е нейната същност? Книгата на Милена Шушулова „Послания за музиката“ е „дълбочинен диалог“ по темата, издържан в най-добрите традиции на жанра, който прави възможно да се съберат в „едно“ размислите на Райна Кабаиванска, Людмил Ангелов, Марио Хосен, Милена Моллова, Стефан Драгостинов, Найден Тодоров или Георги Арнаудов. Резултатът е впечатляващ: извършва се преход от „музикалното“ към „екзистенциалното“ време (Георги Фотев), а гласовете на събеседниците, по определението на Райна Кабаиванска, наистина са „израз на душата“.

Д-р Тони Николов (портал „Култура“)

 

Тази безкрайно интересна, увлекателна и сякаш калейдоскопично съградена книга е същевременно поучителна и полезна. Тя разширява кръгозора ни за музиката – свят, за който не е лесно да се говори. Думата е дадена на хора, които живеят с музика, дишат с нейния дъх, правят я. А това е залог за съкровеност, за истинност. Какво е дълбочинно интервю – жанрът, избран да дисциплинира изложението – читателят ще разбере бързо. Въпроси и отговори като при игра – колкото деликатни, толкова и провокиращи, а отговорите ни приканват към отделни вселени – на композитор, певец, инструменталист, диригент. От живота в музиката се ражда словото за нея. Как да не се довериш на такова четиво?

Проф. Кристина Япова, д.н. (БАН)

 

За нас е извънредно важно да видим по какъв начин музикантите ползват нашето сечиво – словото, искаме да знаем дали то е по някакъв начин облъчено от самата им музика, носят ли я в себе си. В това отношение сме горди, че Нов български университет е храм за такива възхитителни музиканти – от Райна Кабаиванска и Милена Моллова до Людмил Ангелов, Георги Арнаудов, Марио Хосен  и още толкова други прекрасни колеги.

Проф. Михаил Неделчев, (НБУ)

 

МИЛЕНА ШУШУЛОВА-ПАВЛОВА е доктор по музикознание на Нов български университет. Доцент по пиано, облигатно пиано, акомпанимент и клавирна методика от 2008 г. и професор по музикално продуцентство и музикална социология от 2016. От 2009 е ръководител на департамент „Музика“ в НБУ. Члeн е на Съюзa на българските композитори, секция „Музиколози“. Председател е на Съюза на музикалните и танцови дейци, дружество „Музиканти-педагози“. Публикува над 60 научни статии и студии в различни издания и сайтове от национално и международно значение. Участва активно в конференции в България и Европа. Ръководител е на над 200 проекта с финансиране от различни програми на национално и европейско ниво. Автор е на три монографии: „Български композиторски визии за слухово възпитание при усвояване на начални клавирни умения (пиеси, написани и издадени през  90-те години на ХХ век)“; „Теоретичното наследство на Андрей Стоянов. Източници, аспекти, проекции“; „Музика и публики. Нови концепции за отвореност“.

 

Съдържание

 

ISBN 978-619-233-220-4

Цена: 32.00 лв.