facebook

Издателство

Прокурорският надзор. Произход, развитие, функции

kor-prokoror-nadzor-front_184x250_fit_478b24840a

Прокурорският надзор. Произход, развитие, функции

Светослав П. Велчев; автор на встъпителната студия и научна редакция Веселин Вучков, НБУ, София, 2021. 304 стр.

Право

 

Книгата представя историята на Прокуратурата като институция, проследявайки нейното развитие от Античността до 20-ти век. Разгледани са особеностите на всички европейски прокуратури, както и на българската прокуратура, вкл. отношенията прокуратура/съд, прокуратура/изпълнителна власт, прокуратура/адвокатура и др. Голямо място е отделено на състоянието на българската полиция и необходимостта от реформирането й по посока създаване на „съдебна“ полиция за събиране на доказателства по наказателни дела.

Автор на книгата е Светослав П. Велчев, заемал поста Главен прокурор при ВКС от 1920 г. до 1932 г. и поста Първи председател на Върховния административен съд от 1932 г. до 1938 г. Той е сред най-известните български юристи до смъртта си през 1943 г. Встъпителната биографична студия от проф. Веселин Вучков очертава живота и книжовното наследство на Светослав Велчев.

 

Второ издание; първо издание: София, печатница „Гладстон“, 1928

 

ISBN 978-619-233-152-8

Цена: 16.00 лв.