facebook

Издателство

Scripta Minora

scripta-minora_184x250_fit_478b24840a

Scripta Minora

Georgi Mihailov. Съставители: Петър Димитров, Георги Гочев

Общоуниверситетски издания

Книгата съдържа дванадесет статии от големия изследовател на древните езици и култури проф. Георги Михаилов. Написани на френски и италиански език и така достъпни и за научната общност извън България, тези съчинения са част от продължителния труд на проф. Михаилов в областта на гръцката и тракийската епиграфика и ономастика, поставени не само в строго филологическа, но и в по-широка културно-исторична рамка на разглеждане. Тематичните акценти в сборника са: епиграфските паметници от българските земи и региона на Беломорието като източник за разбирането на културни и исторически ситуации; проблемите на тракийските имена върху епиграфски паметници; методология и критика на тяхното ползване. Книгата отразява първите стъпки в проучването и популяризирането на архива на проф. Михаилов, който се съхранява в Нов български университет.

 

Цена: 15.00 лв.