facebook

Издателство

Семинари: Т. 1.: Литература, текст и разбиране (2009–2010 г.)

bogdanov-seminari_184x250_fit_478b24840a

Семинари: Т. 1.: Литература, текст и разбиране (2009–2010 г.)

Богдан Богданов, НБУ, София, 2018. 194 стр.

Философия

 

„Ако го запишете, ще бъде хубаво...“

 

С този том Нов български университет поставя началото на книжна поредица, в която ще се публикуват текстовете на семинарите, водени от проф. Богдан Богданов в НБУ в периода 2009–2016 г. Замислени като форум, в който да се включват не само преподаватели и студенти от различни департаменти, но и хора извън академичните среди, общоуниверситетските семинари на проф. Богданов до голяма степен въплъщаваха и принципа, следван от него в уредбата и управлението на НБУ – грижа за разнообразието, в рамките на което да се установи един по-дълъг, по-сложен и по-добър ред.

 

 

ISBN 978-619-233-043-9

Цена: 14.00 лв.