facebook

Издателство

Семинари: Т. 2.: Платоновият „Федон“ (2010–2011 г.)

bb02-soft-cover191016a1-draft-01_184x250_fit_478b24840a

Семинари: Т. 2.: Платоновият „Федон“ (2010–2011 г.)

Богдан Богданов, НБУ, София, 2019. 312 стр.

Философия

„И тук, в края на това обяснение, стои най-знаменитото изречение в целия Платон. … И това е моето мото. Аз съм го взел именно от „Федон“. Никъде не съм го видял преди това. То е следното („Федон“, 115е): Когато нещо не се назовава добре, грешката е не само спрямо езика. Тя влече някаква вреда и на душите.“

 

Богдан Богданов (1940–2016) е класически филолог и професор по история на старогръцката култура и литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Основател е на Нов български университет, дългогодишен председател на неговото Настоятелство, а от 2011 г. до смъртта си – негов почетен президент.

Публикувал е на български голям брой преводи от старогръцки език, между които личат имената на автори като Платон, Плутарх, Марк Аврелий, Епиктет, Теофраст и др.

Автор е на над 300 публикации в областта на класическата гръцка литература, културологията и философията на езика. Сред книгите му са: „Омировият епос“, „Мит и литература 1“, „Литературата на елинизма“, „Орфей и древната митология на Балканите“, „Отделно и заедно“, „Разказ, време и реалност в старогръцката литература“, „Текст, говорене и разбиране“, „Думи, значения, понятия и неща“.

 

 

ISBN 978-619-233-090-3 (меки корици)

Цена: 20.00 лв.

 

ISBN 978-619-233-091-0 (твърди корици)

Разпространява се безплатно