facebook

Издателство

Теетет

platon-teetet-cover-for-web_184x250_fit_478b24840a

Теетет

Платон; предговор и превод от старогръцки език и бележки: Богдан Богданов, НБУ, София, 2021. 156 стр.

Философия

 

Превод от старогръцки език Богдан Богданов

Второ издание. Първо издание в: Платон. Диалози. Том 4. София: Наука и изкуство, 1990.

  

Като се изключат „Държавата“ и „Законите“, „Теетет“ е най-пространният диалог на Платон (427–347 г. пр. Хр.). Голямата му тема е проблемът за знанието. Отнася се към по-късните произведения на атинския философ, създадени след „Пирът“, „Федър“ и „Държавата“.

 

Богдан Богданов (1940–2016) е класически филолог и професор по история на старогръцката култура и литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Основател е на Нов български университет, дългогодишен председател на неговото Настоятелство, а от 2011 г. до смъртта си – негов почетен президент.

Публикувал е на български голям брой преводи от старогръцки език, между които личат имената на автори като Платон, Плутарх, Марк Аврелий, Епиктет, Теофраст и др. Автор е на над 300 публикации в областта на класическата гръцка литература, културологията и философията на езика. Сред книгите му са: „Омировият епос“, „Мит и литература 1“, „Литературата на елинизма“, „Орфей и древната митология на Балканите“, „Отделно и заедно“, „Разказ, време и реалност в старогръцката литература“, „Текст, говорене и разбиране“, „Думи, значения, понятия и неща“.

 

ISBN 978-619-219-185-6

Цена: 15.00 лв.