facebook

Издателство

Теология на литургията, теология на символа

00-teologiq_184x250_fit_478b24840a

Теология на литургията, теология на символа

Робърт Тафт, Едуард Фаруджа, София: НБУ и Папски институт за Изтока, Рим, 1992. 200 стр.

Общоуниверситетски издания

Книгата е първото издание на университета и включва лекции, прочетени по време на семинара “Теология на символа и теология на литургията”, организиран от Нов български университет. В книгата са представени въпроси свързани със средновековната култура, християнското минало, историята на литургиката, догматично-философското осмисляне на християнската символика. Интерпретират се различни литургични текстове, представен е подход за интерпретация на иконата.