facebook

Издателство

Университетът – особен свят на свобода

universitetut-osoben-svyat_184x250_fit_478b24840a

Университетът – особен свят на свобода

Богдан Богданов; съст. Веселина Василева. НБУ. София. 2006

Общоуниверситетски издания

Книгата съдържа текстовете „Университетът като историческа форма и традиция“, „За Нов български университет“, „Поглед към историята на университетското образование с оглед на висшето хуманитарно образование у нас“, „Университетът – минало и настояще“, „Университетът – идеология или реалност“, „Отвореното общество като проблем на личността“, „Висшето образование и дисциплината на идентифицирането“, „Класическото образование в България“, „Устойчиво развитие и стратегическо планиране“. „Опитът на Нов български университет“, „Визията за НБУ и значението й за учебните програми на университета“, „Не можем да бъдем просто алтернатива на образованието в България“, „Едно разбиране за култура“. Изследвани са теми, свързани с историята на университетите, отношението на държавата към университета, университетския мениджмънт, отношението между затворени и отворени общества, университетското общество, модерното правене на университет, справянето на университета с идеологиите, университета и културата, комуникациите, свободата. Книгата е посветена на 15-годишния юбилей на Нов български университет.


Цена: 12.00 лв.