facebook

Издателство

Вера Мутафчиева: Между литературата, историята, политиката и геополитиката

kor-vera-m-pr_184x250_fit_478b24840a

Вера Мутафчиева: Между литературата, историята, политиката и геополитиката

Антоанета Алипиева, НБУ, София, 2020. 312 стр.

Литература

Книгата на Антоанета Алипиева се появява в момент, когато за Вера Мутафчиева може да се пише достатъчно задълбочено и информирано, без конюнктурни съобразявания, а с позоваване на разнообразни свидетелства и документи. Алипиева се е възползвала от всичко това, за да създаде монографичен портрет, който до този момент липсва в българската литературна и културна история.

Това е книга, която бих определил като портрет, постигнат чрез сравнения. Образът на Вера Мутафчиева не е представен като отделен и самодостатъчен, а е изграден от Алипиева чрез конструиране на динамични отношения и съпоставки. Така творчеството и животът на Мутафчиева се оглеждат непрекъснато в други подобни или помежду си: съизмерват се едно спрямо друго произведенията на белетристката, както и нейни творби с тези на различни автори; сравняват се факти от живота ѝ със свидетелски текстове...  И заедно с това книгата демонстрира особено единство, основаващо се на интереса на Мутафчиева към балканския свят, към битието и наследствата на Османската империя.

 

Aнтоанета Алипиева е  професор по нова и най-нова българска литература в ШУ „Епископ К. Преславски“ и в Белградския университет. Научните ѝ интереси са в областта на литературната критика и литературната история.

Автор е на редица книги, сред които: „Българската поезия от 60-те години на ХХ век. На повърхността. Под повърхността“ (2004), „Дневниците на българските писатели от втората половина на XX век“ (2007), „Българската лирика през 70-те години на ХХ век“ (2010), „В театъра на литературата“ (2012),„Българска лирика: „забутаното поколение“ от 80-те години на ХХ век“ (2014), „Литература и национализъм в България от последното десетилетие от 20 век до ден днешен. Поглед отвътре“ (2017). Съставител е на сб. „Списание „Българска мисъл“ (1999), „Петър Алипиев. Лирика“ (2000) и на „Българска поезия от 60-те години на XX век. Антология“ (2004).

 

 

ISBN 978-619-233-116-0

Цена: 20.00 лв.