facebook

Издателство

За нормата, шестото чувство и „незнайно-какво": Естетически есета върху Вкуса

za-normata_184x250_fit_478b24840a

За нормата, шестото чувство и „незнайно-какво": Естетически есета върху Вкуса

Състав. и науч. ред. Лидия Денкова, НБУ, София, 2017. 380 стр.

Общоуниверситетски издания

„Най-общото определение на вкуса, без да се взима под внимание дали той е добър или лош, точен или неточен, е това, което ни привързва към нещо чрез усещането; това не пречи той да може да се прилага към интелектуални неща, чието познание доставя такова удоволствие на душата, че е било единственото блаженство, които някои философи са могли да разберат. Душата познава чрез своите идеи и своите чувства; получава удоволствие от тези идеи и чувства: защото, макар да противопоставяме идеята на усещането, все пак, още щом види нещо, идеята го и усеща. И следователно всички интелектуални неща, които тя вижда или вярва, че вижда, биват вследствие на това усещани.

 

ISBN 978-954-535-996-5
Цена: 16.00 лв.