facebook

Издателство

За правото, обществото и философията: Юбилеен сборник, посветен на 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов

korica-torbov-1-01_184x250_fit_478b24840a

За правото, обществото и философията: Юбилеен сборник, посветен на 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов

Съст. и науч. ред. Екатерина Михайлова и др., НБУ, София, 2019. 391 стр.

Право

Юбилейният сборник „За правото, обществото и философията“ е посветен на 120-годишнината от рождението на видния български философ и теоретик на правото проф. Цеко Торбов. Изданието включва селекция от повече от трийсет негови статии, които изследват многообразните аспекти на взаимодействието между правото, философията и обществения живот в началото на ХХ век. Основната част от текстовете са публикувани за първи път в периода между 1926 и 1944 г. в специализирани български юридически списания и издания с обществена тематика и не са били преиздавани или са били повторно публикувани преди повече от двадесет години. Те  са интересни и значими, тъй като разкриват не само академичните възгледи за правото и философията на проф. Цеко Торбов, но и неговата обществена позиция като представител на българската интелигенция от началото на миналото столетие.

Сборникът е първата книга от поредицата „Българско юридическо наследство“ на Нов български университет. Целта на поредицата е да публикува трудове на видни български юристи, които са оказали влияние върху развитието на българската и световната наука за правото.

 

 

ISBN 978-619-233-084-2

Цена: 20.00 лв.