facebook

Издателство

Археология на стария железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област (Римска императорска епоха – край на ХVIII в.)

cover-boyan-dumanov-archeologia-na-stariya-zhelezodobiv-for-web_184x250_fit_478b24840a

Археология на стария железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област (Римска императорска епоха – край на ХVIII в.)

Боян Думанов, НБУ, София, 2021. 204 стр.

Археология

 

Настоящият труд е посветен на един изключително важен, но често подценяван аспект от развитието на старата икономика на Балканите – железодобива. Анализът на археологически, исторически и етнографски данни, комбиниран с подходи на аналитичната химия и геоархеологията, дава възможност за допълнения, надграждане и създаване на нови модели за функционирането на старата железодобивна  индустрия.

Монографията е предназначена преди всичко за специалисти в областта на римската, късно-античната и средновековната археология и история, но може да се ползва и от студенти и от по-широк кръг читатели с интерес към древната  икономика  и  система  на  обмен. 

Д-р Боян Думанов е преподавател в департамент „Археология“ на Нов български университет от 2004 г. Научните му интереси са насочени основно към археологията и историята на икономиката, занаятите и изкуството в епохата на Късната античност и Великото преселение на народите, но в проучванията си засяга още проблемите на миграционните процеси, етническата принадлежност и взаимодействието между политика и археология. Стипендиант е на ЮНЕСКО и Британската академия.

 

 

ISBN 978-619-233-179-5

Цена: 18.00 лв.