facebook

Издателство

Аспекти на комбинаториката

aspekti-na-kombinatorikata-cover-web_184x250_fit_478b24840a

Аспекти на комбинаториката

Иван Ланджев, Ася Русева, НБУ, София, 2023. 380 стр.

Математика

Комбинаториката разглежда задачи за разполагане и преброяване на математически обекти и използва идеи от геометрията, алгебрата и анализа. Разнообразието на приложението на тази дисциплина е удивително – теория на кодирането, криптография, сложност на алгоритми, теория на вероятностите. С това тя е неотменима част от образованието на специалисти в области като математика, информатика, физика, биологически науки, химия, икономика.

Книгата се основава на курсове по комбинаторика в Нов български университет и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, както и на лекции, изнесени при подготовката на националните отбори за Международните олимпиади по математика. Тя е насочена към студенти по математика и информатика, но може да представлява интерес за всички, занимаващи се с проблеми от дискретната математика. Голяма част от материала е достъпен и за ученици от горния гимназиален курс. 

 

Проф. Иван Ланджев е преподавател в департамент „Информатика“ на Нов български университет и изследовател в Института по математика и информатика на БАН. Той е кандидат на математическите науки (1990) и доктор на математическите науки (2000). Специализирал е в Техническия университет – Мюнхен и в Университета на Салфорд като стипендиант на DAAD, Alexander von Humboldt Stiftung и The Royal Society. Бил е гост-професор в Мичиганския технически университет, Техническия университет – Мюнхен, Университета на Байройт, Университета на Гент, Университета на Чжъцзян. Научните му интереси са в областта на теорията на кодирането, криптографията, теорията на дизайните, крайните геометрии и теорията на графите. Автор е на над 150 научни и научнопопулярни статии.

 

Доц. Ася Русева е преподавател в катедра „Геометрия“ на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“. Защитава научните степени доктор (2005) и доктор на науките (2020) с трудове по приложението на крайните геометрии в теорията на кодирането. Научните ѝ интереси са в областта на основите на геометрията, крайните геометрии, комбинаториката и теорията на кодирането. Автор е на над 50 научни публикации в престижни международни списания и сборници.

 

Съдържание

 

ISBN 978-619-233-246-4

Цена: 27.00 лв.