facebook

Издателство

Астрономия

astronomy_184x250_fit_478b24840a

Астрономия

Автор: Цветан Георгиев, НБУ, София, 2017. 336 стр.

Астрономия

Книгата представя главните факти, зависимости и интерпретации, залегнали в основата на астрономията - видими и истински движения на космическите обекти, небесни координати, строеж и еволюция на Земята, Луната, планети­те и Слънцето, строеж и еволюция на звездите, звездните системи, Млечния път и галактиките. Разглеждат се физическите условия и процеси при косми­ческите обекти и методите за тяхното изучаване.

Предназначена е за широк кръг читатели. Може да се използва като учеб­ник и източник на информация за подготовка на беседи, семинари и др.

 

ISBN 978-954-535-959-0

Цена: 24.00 лв.