facebook

Издателство

Балнеологичен, СПА и уелнес туризъм

balneologichen-spa-cover_184x250_fit_478b24840a

Балнеологичен, СПА и уелнес туризъм

Милена Караилиева, Теодора Ризова, НБУ, София, 2023. 336 стр.

Туризъм

Обект на изследване в настоящия учебник е балнеологичният, СПА и уелнес туризмът и техният потенциал за развитие на туризма в България, като за целта са разгледани особеностите и предпоставките за неговото възникване и развитие и съответно асортимента услуги, предлагани в тях. Анализирани са тенденциите в развитието, търсенето и предлагането на този вид услуги, визирани са основните проблеми в сектора и са очертани възможните перспективи за развитие. Решението на всички тези фундаментални проблеми е формирането на устойчив туристически продукт на местно, регионално и национално равнище. Перспективите за развитие на този вид туризъм са свързани със задълбочени познания за традициите в развитието му и в ефективното и рационално използване на ресурсния потенциал за развитие на балнеологичен, СПА и уелнес туризъм, което определя актуалността и значимостта на разглежданата тематика.

 

Д-р Милена Караилиева е доцент в департамент „Администрация и управление“ (направление „Туризъм“) на Нов български университет. Притежава дългогодишен преподавателски опит в курсове и програми по туризъм на НБУ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Лесотехнически университет – София. Автор е на множество публикации в областта на управлението на туризма, психологията на туристическото поведение, конкурентоспособността на туристическия продукт и управлението на човешкия капитал.

Д-р Теодора Ризова е доцент в департамент „Администрация и управление“ (направление „Туризъм“) на Нов български университет. През 2013 г. е отличена със „Златен приз“ за висок професионализъм в обучението по туризъм в България. Автор е на многобройни публикации, посветени  на балнео-, СПА и уелнес туризма, както и член на няколко редакционни колегии в същото поле. Научните ѝ интереси обхващат областите на мениджмънта на хотелиерството и на регулацията и стандартизацията на туристическите дейности.

 

Цена 25.00 лв.

ISBN 978-619-233-257-0