facebook

Издателство

България, мюсюлманското малцинство и турската пропаганда (1923–1944 г.)

bulgaria-musulmanskoto-maltsinstvo_184x250_fit_478b24840a

България, мюсюлманското малцинство и турската пропаганда (1923–1944 г.)

Димитър Гюдуров, НБУ, София, 2020. 270 стр.

История

Кемалистката пропаганда в България през междувоенния период, и по-специално тази част, която се  отнася до изселването на турското население от страната през 30-те години на миналия век, продължава да бъде недостатъчно позната в своята същина. Въпреки множеството текстове в българската историография, посветени на периода, за тези събития се говори бегло и в съвсем обобщен вид. Изселническият процес е първият от началото на самостоятелното съществуване на Българската държава, планиран и контролиран политически от България и Турция, при това на основата на двустранен договор. Сложните и неразрешени проблеми в дипломатическите отношения между София и Анкара се оказват и най-важната причина за емигрирането на българските турци в този период.

 

Гл. ас. д-р Димитър Гюдуров преподава нова и най-нова история на България в Нов български университет. Изследователските му интереси са в областта на националните, етническите и малцинствените политики в България и Югоизточна Европа.

 

 

ISBN 978-619-233-108-5

Цена: 20.00 лв.