facebook

Издателство

Българската перспектива към художествената култура отвъд Желязната завеса през 1960-те години. Погледът към Франция

cover-irina-genova_184x250_fit_478b24840a

Българската перспектива към художествената култура отвъд Желязната завеса през 1960-те години. Погледът към Франция

Ирина Генова, НБУ, София, 2021. 208 стр.

Изкуствознание и история на културата

 

Монографията изследва погледа към френската арт сцена от България през 1960-те години. Посредством конкретни случаи е изявена културната динамика на десетилетието. Обсъждат се участия в международни арт форуми, размяна на изложби, примери от визуалната култура на всекидневието.

Изследването се развива към множественост: към разгледаните казуси може да добавяме още. Невъзможно е погледът към Франция да бъде разграничен строго от погледа към Запада, както и от контактите с други страни на изток от Желязната завеса. Тази множественост е затруднение, но и шанс за по-широк хоризонт на днешното разбиране.

През разглеждания период френското изкуство е представяно в България ретроспективно и избирателно. Идеологизираната критика обсъжда някои достижения на модерното изкуство до Втората световна война в границите на фигуративния образ, но не харесва машините на Тенгели, оп-арта, чудатите обекти на Новите реалисти, антропометриите на Ив Клайн. Пикасо е представян само с ранните му периоди. Завесата на смислите се оказва най-устойчивата проява на Желязната завеса. Множество референции към гласове на артисти, критици, идеолози от напрегнатия дебат през 1960-те изразяват потребността за разбиране на случващото се днес.

 

Ирина Генова е професор по история и теория на изкуствата. Сред нейните публикации са книгите: Модернизъм и модерност – (не) възможност за историзиране (2004), Tempus fugit. За съвременното изкуство и визуалният образ (2007) и Modern Art in Bulgaria: First Histories and Present Narratives beyond the Paradigm of Modernity (2013). Била е стипендиантка на Фондация „Пол Гети“ (1994, 1998), Колеж „Нова Европа“, Букурещ (2004), Националния институт за история на изкуството, Париж (2005), Центъра за академични изследвания, София (2016 – 2017), Campus France – с проект, реализиран в Националния институт по история на изкуството, Париж (2019).

 

 

ISBN 978-619-233-149-8

Цена: 15.00 лв.