facebook

Издателство

Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те

modernizam_184x250_fit_478b24840a

Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те

Съставители: Васил Макаринов, Теодор Караколев, НБУ, София, 2017. 78 стр.

Архитектура

Изминали са около 80 години от апогея на Модерното движение у нас, но въпреки това този близък период остава твърде непознат. Темата е сравнително добре проучена, но независимо от това ценните сгради не са добре познати на широката публика, а понякога - и на самите изследователи. Чрез работата си във фейсбук страницата „Български архитектурен модернизъм / Bulgarian Modernist Architecture“ открихме, че въпреки това интересът към тази архитектура е голям. В течение на няколко години проучихме историята на включените сгради - кога сградата е проектирана и построена, кой е нейният архитект, кои са първите и следващите собственици, първоначалните ѝ функции и други. Целта ни бе да открием достоверна информация по тези въпроси - изследвахме архиви, местен и национален периодичен печат, книги и различни научни трудове, проведохме теренни проучвания. Срещнахме се с настоящите собственици на различни сгради, чухме техните живи истории и спомени, разговаряхме за тяхното отношение към собствеността им, как я възприемат, как се грижат за нея и т.н. Опитахме се да открием защо днес някои сгради получават адекватни грижи, а други губят своята идентичност и как можем да работим така, че тези ценни архитектурни паметници да бъдат запазени в автентичната си красота за поколенията. Въпреки проучванията ни, някои от сградите, включени в изложбата, все още са с неизвестни архитекти, години на проектиране и други данни.
Изложбата цели да покаже разнообразието на модерната архитектура с нейните прояви в различни по типология обекти: обществени, фамилни, апартаментни и индустриални сгради. Подбраните образци са от различни кътчета на страната, демонстриращи бързото приемане на новата архитектурна стилистика. Тази изложба е само една крачка от дългия път, който сме си поставили: детайлно проучване и широко популяризиране на архитектурата на модернизма, което, вярваме, ще доведе и до по-адекватното опазване на тази архитектура и нейните качествени образци.

 

ISBN: 978-954-535-971-2
Цена: 15.00 лв.