facebook

Издателство

Дневници

kiril_184x250_fit_478b24840a

Дневници

Автор: Кирил Патриарх Български; Съставители: Живко Лефтеров, Момчил Методиев, НБУ, София, 2018. 759 стр.

История

Почти тридесет години след края на комунизма личността на патриарх Кирил сякаш остава обгърната в мълчание. На пръв поглед той е почитан повече от благодарните евреи, за чието спасение се бори, отколкото от собствената му православна християнска общност. Ако за евреите той е безспорна фигура, личността му сред православните българи продължава да бъде обект на слухове, на протоколни биографии, но много рядко - на същински научни изследвания. Причината е ясна - по един или друг начин всеки си задава въпроса кои са неизбежните компромиси с комунистическата власт, които е трябвало да направи първият предстоятел на съвременната Българска патриаршия?

Дневниците на патриарх Кирил са свидетелство на един космополит, който в хода на живота си е обречен да стане свидетел на ограничаването на собствения си хоризонт, на един духовник, изграден във време на исторически оптимизъм, който става предстоятел на Българската църква в епоха на ограничаване на нейните права и възможности за обществено влияние. Дневниците са свидетелство и за това как един историк може да се опита да се пребори с историята.

Възпроизведените в текста дневникови записи и бележки се съхраняват в Централния държавен архив - ф. 1318К Кирил, патриарх Български (Константин Марков Константинов) (1901-1971). Хронологично първият от тях е от 1926 г., а последният - от 1970 г. Всички те се намират в оп. 1 на фонда, в 69 архивни единици. Един-единствен дневников запис (2 януари 1971 г.), нефигуриращ в личния фонд на патриарх Кирил, бе открит от съставителите във фонда на Комитета по въпросите на БПЦ и религиозните култове (ф. 165, оп. 12, а. е. 97, л. 1-5).

От Съставителите

 

ISBN 978-954-535-988-0
Цена: 29.00 лв.