facebook

Издателство

Етика. Начален курс

etika-nachalen-kurs_184x250_fit_478b24840a

Етика. Начален курс

Автор: Лидия Денкова, НБУ, София, 2003. 302 стр.

Artes Liberales

Материалът се организира в пет основни раздела: Етика и морал; Философия на ценностите; Етика на желанието и действието; Етика на човешките отношения; Основните морални въпроси днес и етиката на бъдещето. Разгледани са въпроси, свързани с произхода и същността на морала, смисъла на живота и изграждането на ценностна система, изграждането на човешките отношения и толерантността към другия. Всяка отделна глава завършва с разделите „Въведени понятия и теми“ и „Въпроси към личния опит“. Изданието разполага с речник на етическите понятия и приложение от моралните проблеми на интернет.

 

ISBN 954-535-278-7 

Цена: 10.90 лв.