facebook

Издателство

Етнокултури и изкуства: Сборник с изследвания в чест на 70-годишнината на проф. Любомир Миков, доктор на историческите науки

etnokulturi_184x250_fit_478b24840a

Етнокултури и изкуства: Сборник с изследвания в чест на 70-годишнината на проф. Любомир Миков, доктор на историческите науки

Съставител: Владимир Димитров. НБУ, София, 2017. 465 стр.

История на културата

Сборникът е посветен на 70-годишнината на проф. д. н. Любомир Миков, забележителен учен етнолог, специалист в областта на българската фолклорна култура и приложно изкуство, както и на ислямската култура, архитектура и изкуство. Неговите приноси са преди всичко в областта на османското културно-историческо наследство у нас и на Балканите.
Автори на текстовете в сборника са изтъкнати учени и преподаватели в университети у нас и в чужбина. В една или друга степен темите на техните статии съответстват на научните интереси на проф. Миков, като потвърждават широтата, интердисциплинарния характер и методологиче- ската обективност на неговите научни изследвания.
Изданието ще намери своята читателска аудитория както сред специалистите, така и сред всички, които се интересуват от дисциплините, които обединяваме в понятието „културология“.

 

ISBN 978-954-535-987-3
Цена: 43.00 лв.