facebook

Издателство

Европа през 21 век: Регионалната сигурност и необходимите реформи в Eвропейския съюз

evropa-prez-21-vek-184x250-fit-478b24840a-01_184x250_fit_478b24840a

Европа през 21 век: Регионалната сигурност и необходимите реформи в Eвропейския съюз

Науч. ред. Ненко Дойков, НБУ, София, 2017. 1 CD ; 12,5 см

Сигурност

Представеният сборник с доклади от кръгла маса с международно участие „е опит за разкриване на тенденциите, които се крият зад бурната повърхност на хаотични и противоречиви действия на държави и недържавни актьори, както от членки на ЕС, или значими световни държави извън организацията.“ споделя проф. д-р Христо Георгиев, дългогодишен ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“ в Нов български университет.

 

Разпространява се безплатно.

 

ISBN 978-954-535-953-8