facebook

Издателство

Езиците и писменостите на древните цивилизации

ezitsite-i-pismenostite-cover_184x250_fit_478b24840a

Езиците и писменостите на древните цивилизации

Мария Китова-Василева, НБУ, София, 2015.

Антропология

Лекционният курс е опит да се очертаят контурите на историческата съдба на човечеството в рамките на едни от най-съществените ѝ аспекти. Изграден е от десет глави. В тях се разглеждат общо тринадесет лекционни теми, в които са представени повече или по-малко подробно постиженията на над четиридесет различни цивилизации от Източното и Западното полукълбо.

Замислена като университетски учебник, книгата е посветена на студентите, изучаващи различни хуманитарни дисциплини – история, археология, етнография, чужди езици, антропология, изкуствознание и история на културата, философия и социология, както и на всички останали, които се интересуват от цивилизационното израстване на човека.

Трудът съдържа множество любопитни подробности, които мамят въображението и ни подканят да продължим да търсим и да узнаваме все повече за света преди нас, потънал в мрака на хилядолетната история.

Изложението следва в относително хронологичен план развитието на отделните култури в съответствие със следната схема: а) период на възникване на съответната цивилизация; б) политическо и социално устройство на дадена държава и/или империя; в) религиозните вярвания на съответния народ; г) развитието на културата, образованието, литературата и изкуството; д) езиковата принадлежност на даден народ; е) характеристиките на съответния език; ж) писмената система, която определена цивилизация е използвала или разработила самостоятелно.

 

Проф. Мария Китова-Василева, д.н., преподава в Нов български университет от 2004 г. Интересите и` са насочени главно към Общото езикознание, Сравнителното и съпоставителното езикознание на романските езици, Историята на испанския език, Съвременния испански език, Глотогенезата (произход и развитие на езика).

Автор е на няколко монографии, книги, учебници и учебни помагала, множество студии и статии, рецензии и специализирани преводи в областта на съвременното испанско езикознание. Голяма част от трудовете й са публикувани в чужбина (Колумбия, Мексико, Испания, Италия, Германия, Унгария, Румъния).

През последните няколко години проф. Китова разширява интересите си и ги насочва към хилядолетната история на културата на различни народи. Автор е на три книги, посветени на подобна проблематика: „Език и писменост: произход и развитие“. София: Изд. на НБУ, 2012–; „Любовта към словото или за изворите на науката за езика – от Древността до края на Ренесанса“. София: „Колибри“, 2012; „El «amor a la palabra»: en busca de las fuentes del interés por la lengua (Desde la Antigüedad hasta finales del Renacimiento)“. Lugo: AXAC. Последната книга, издадена съвместно с НБУ, представлява нова, разширена и допълнена версия на „Любовта към словото“, предназначена за испаноезични читатели.

През последните две години при голям интерес проф. Китова води лекции в курсовете за знания по теоретичната дисциплина „Древни цивилизации, езици и писмености“.

 

 

 

ISBN 978-954-535-866-1

Цена: 25.00 лв.