facebook

Издателство

Градски политики и местна демокрация в началото на XXI век: глобални тенденции, европейски перспективи, български реалности

cover-gradski-politiiki_184x250_fit_478b24840a

Градски политики и местна демокрация в началото на XXI век: глобални тенденции, европейски перспективи, български реалности

Евелина Стайкова, НБУ, София, 2020. 224 стр.

Политология

Това е книга, която разглежда как се раждат градовете, каква е тяхната визия, как функционират и кой живее в тях. Писана през призмата най-вече на политологията, тя предлага интердисциплинарен поглед върху ключовата роля, която градовете играят в определянето на посоките на развитие на света през ХХІ век. Това, което става в тях от гледна точка на политики, справяне с предизвикателства, начин на живот, е от решаващо значение за всекидневието на все по-голяма част от световното население. Във връзка с това текстът прави опит да даде съвременно разбиране за характера и ролята на градовете през изследване на градските политики, местната демокрация и гражданското общество.

 

Евелина Стайкова е доктор по политически науки и преподавател в департамента по Политически науки на НБУ. Изследовател в CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания). Преподавателските и научните ѝ интереси включват теми, свързани с градските политики и местната демокрация, миграционните изследвания, популистките партии и движения. Притежава богат опит като координатор и участник в различни проекти в сферите на анализа на качеството на демокрацията, интеграцията на мигрантите и малцинствата, както и развитието на градските политики. Автор е на множество статии, публикувани в български и чуждестранни издания.

 

 

ISBN 978-619-233-106-1

Цена: 15.00 лв.