facebook

Издателство

Холистичен подход в компютризираното чуждоезиково обучение

korica-holi-01_184x250_fit_478b24840a

Холистичен подход в компютризираното чуждоезиково обучение

Милен Шипчанов, НБУ, София, 2019. 142 стр.

Методика на преподаването

Книгата представлява изследване на холистичния подход в компютризираното чуждоезиково обучение. Авторът ни предлага поглед върху разгръщането на възможностите, които технологичният напредък предлага съобразно последните тенденции в образователната политика в България. Той постъпателно разглежда ролята на компютризираното обучение, прилагането на информационни и комуникационни технологии в чуждоезиковото обучение, разглежда проявленията на холистичния подход в обучението и споделя вижданията си за практическо прилагане на този подход в изграждането на цялостното компютризирано обучение по чужд език.

 

ISBN 978-619-233-058-3

Цена: 12.00 лв.