facebook

Издателство

Икономика: Античните философи за дома и стопанството: Платон, Ксенофонт, Аристотел

ikonomika_184x250_fit_478b24840a

Икономика: Античните философи за дома и стопанството: Платон, Ксенофонт, Аристотел

Съставител и превод от старогръцки език: Георги Гочев, НБУ, София, 2018. 242 стр.

Икономика

Книгата представя за пръв път на български език всички антични свидетелства за основите на икономическата теория. Читателят ще открие 8 текста от Платон, Ксенофонт и Аристотел. Платон е представен с откъси от диалозите „Държавата“ и „Закони“, Ксенофонт с диалога „За добрия стопанин“ и трактата „За приходите“, а Аристотел - с откъси от „Никомахова етика“ и „Политика“, както и с трактата в три книги „Икономика“, създаден от негови ученици. Изданието включва и подробен речник на термините и понятията, свързани с античната политическа и икономическа философия, както и предговори от преводача Георги Гочев и консултанта на изданието Красен Станчев.

 

ISBN 978-619-233-006-4

Цена: 15.00 лв.