facebook

Издателство

Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров

italianski-futurizum_184x250_fit_478b24840a

Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров

Автор: Ирина Генова, НБУ, София, 2018. 96 стр.

История на културата

Този проект е за контактите, свързванията, обмена на погледи, идеи, образи и текстове в средите на модернизма и авангарда, със специален интерес към италианския футуризъм. Това е опит да покажем разностранни изяви на футуризма през десетилетията и местата, да обсъдим противоречивата му съдба. Експозицията възпроизвежда художествени творби и документални материали, представящи отклика на български модернисти към футуризма в Италия. Фигурата на Николай Дюлгеров - художник от България, установил се в Торино през 1926 г., неговата артистична дейност в средите на футуризма и контактите му с колеги от родината са фокус на интерес.

Ирина Генова

 

ISBN 978-619-233-019-4