facebook

Издателство

Kрасивите букви. Кратка история на шрифта и практическа калиграфия

cover-krasivite-bukvi-01_184x250_fit_478b24840a

Kрасивите букви. Кратка история на шрифта и практическа калиграфия

Захарина Петрова-Проданова, НБУ, София, 2023. 220 стр.

Дизайн

„Kрасивите букви. Кратка история на шрифта и практическа калиграфия“ е книга, предназначена за тесен кръг читатели, сред които студенти и ученици по визуални изкуства, графични и шрифтови дизайнери и художници с интерес към изкуството на шрифта и калиграфията. Приложението ù може да бъде голямо и разнообразно – от творчески активности с висока художествена стойност, през създаване на съвременни дигитални шрифтове,  – до личностно израстване и арт терапия. В нея теорията и практиката взаимно се допълват, като всеки от включените шрифтове започва с кратко въведение с исторически характер, описание на най-важните му особености и всички необходими детайли за практическо усвояване.

Образците са подредени хронологично и са обособени в три по-големи групи: Античност и Средновековие, Ренесанс и Барок, и Старобългарски шрифтове от периода IX–XVIII век. Общият им брой е 35, от които 12 на латиница и 23 – на кирилица. Всички кирилски адаптации на латинските шрифтове са съобразени с т.н стандарт българска форма на кирилица.

В книгата е отделено специално място за личните спомени на някои съвременници на големия български изследовател на шрифтовото изкуство – проф. д-р Васил Йончев, което няма биографичен характер, а търси отговори на някои въпроси и допълва образа му в чисто човешки план.

Като приложение накрая е включена серия от авторски калиграфии върху текста за Сътворението на света според Битие 1:1-31 и няколко кръгови калиграфски композиции с избрани шрифтове.

 

Захарина Петрова-Проданова е художник-калиграф, графичен дизайнер и преподавател по шрифт и калиграфия в НБУ. Убедено вярва в красотата на буквените форми и нуждата от приемственост между поколенията български художници и изследователи на шрифтовото изкуство.

 

Съдържание

 

ISBN 978-619-233-258-7

Цена: 59.00 лв.