facebook

Издателство

Либерализираният пазар на електрическа енергия

liberaliziraniyat-pazar-cover-for-web_184x250_fit_478b24840a

Либерализираният пазар на електрическа енергия

Виктор Аврамов, НБУ, София, 2021. 223 стр.

Икономика

 

На комплексните либерализирани пазари на електрическа енергия потреблението е циклично и много от потребителите поне засега не са изложени на вариациите на цените в реално време. Предлагането зависи от технологията  на производителите (базови или пикови) и от съчетаването на техните стратегии за максимизиране на печалбата. Някои компоненти на тези пазари трябва да бъдат регулирани и спецификата на регулацията може да бъде от решаващо значение за пазарните резултати. На тези и редица други въпроси е посветено това изследване.

Виктор Аврамов е преподавател в департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет, директор на изследователската лаборатория „Количествени методи“. Бил е главен експерт към Комисията за енергийно и водно регулиране.

 

ISBN 978-619-233-107-8

Цена: 22.00 лв.