facebook

Издателство

Литературното образование в гражданска перспектива (VIII–XII клас)

kor-lit-obraz-teneva-pr-01_184x250_fit_478b24840a

Литературното образование в гражданска перспектива (VIII–XII клас)

Огняна Георгиева-Тенева, НБУ, София, 2020. 328 стр.

Литература

Книгата е първото обхватно изследване на възможността чрез литературното образование да се постигнат граждански компетентности. Тя представя теоретичен и практически опит за формиране на знания, умения и ценности в полето на гражданствеността. Главен предмет на вниманието са критическото мислене, разбиращото четене, самостоятелното интерпретиране на художествен текст, аргументативното писане и говорене, работата в екип при изпълнение на литературен проект с гражданско съдържание. Поставен е акцент върху активните методи на обучение и принципа за образователно взаимодействие, осмисляно като корелат на гражданското взаимодействие в извънучилищната социална действителност. С грижа за преживяване на пълноценно естетическо удоволствие е предложен специален модул за изучаване на литературни произведения с граждански послания.

Огняна Георгиева-Тенева е доктор по филология и доцент по методика на обучението по литература в Нов български университет. Работила е като учителка и е била редактор на сп. „Български език и литература“. Изследванията ù са в полето на методиката на литературното образование, съвременната българска литература и детската литература.

 

ISBN 978-619-233-105-4

Цена: 16.00 лв.