facebook

Издателство

Мениджмънт на развлекателната индустрия

00-menidjmynt_184x250_fit_478b24840a

Мениджмънт на развлекателната индустрия

Автор: Ирена Емилова, НБУ, София, 2018. 400 стр.

Туризъм

В книгата са намерили място теоретико-практическите въпроси, свързани с маркетинга на развлекателната индустрия. Разгледаните проблеми са анализирани в контекста на оперативното управление на развлекателната индустрия, като за постигане на поставената цел е направен опит за типологизиране на развлеченията в туризма. За постигането на произтичащите от тази цел задачи са изследвани множество развлекателни обекти в световен мащаб.

 

ISBN 978-619-233-016-3
Цена: 17.00 лв.