facebook

Издателство

Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие, т. 13, 2019

mlad-nauchen-2019_184x250_fit_478b24840a

Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие, т. 13, 2019

Главен редактор: Явор Конов, НБУ, София, 2020. 204 стр.

Музика

 

 

ISSN 1313-342X

Цена: 9 лв.