facebook

Издателство

Мобилният потребител

mobilniyat-potrebitel-3d-01_184x250_fit_478b24840a

Мобилният потребител

Димитър Трендафилов, НБУ, София, 2023. 280 стр.

Реклама

 

Настоящата книга е опит да се проследят и анализират различните измерения на съвременната потребителска подвижност. В нея се застъпва разбирането, че правенето на маркетинг и поддържането на стабилни търговски марки в дигиталната епоха е достигнало качествено по-високо ниво. Мобилността на съвременния потребител е пътешествие във времето и пространството, непознато в историята досега: „близко“ до нас е вече практически всичко; продаването се е превърнало в процес на ангажиране и споделяне; търговските марки се оказват това, което потребителите правят със и за тях; а дизайнът във всичките му проявления, както и технологизирането на простичките взаимодействия между клиенти и компании са станали ключови „места“ за създаване и повишаване на стойност и за двете страни.

 

Димитър Трендафилов е доктор по семиотика и преподавател по маркетинг в департамент „Икономика“ на Нов български университет. Научните му интереси са в областта на управлението на търговските марки, комерсиалната комуникация и потребителското поведение.

 

Съдържание

 

ISBN 978-619-233-153-5

Цена: 32.00 лв.