facebook

Издателство

Нови 5G мобилни клетъчни системи. Изследване на взаимодействието между 4G–LTE и 5G системите: архитектура, мрежови функции, интерфейси и протоколи

novi-5-g-mobilni-cover_184x250_fit_478b24840a

Нови 5G мобилни клетъчни системи. Изследване на взаимодействието между 4G–LTE и 5G системите: архитектура, мрежови функции, интерфейси и протоколи

Росен Пасарелски, НБУ, София, 2024. 294 стр.

Телекомуникации

Росен Пасарелски e доктор по комуникационна и компютърна техника и доцент в департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет. Ръководител и член на експертни групи на НАОА за акредитация на професионални направления и институционални акредитации в област „Технически науки“. Автор е на повече от 90 научни публикации, както и участник в множество значими национални и международни проекти, конференции и симпозиуми. Главен редактор на годишника на департамент „Телекомуникации“ на НБУ, индексиран в Central and Eastern European Online Library (CEOOL). Към настоящия момент заема административната длъжност „Директор на програмен съвет“ на департамента.

 

Тази книга е посветена на състоянието на мрежовата архитектура в 4G–LTE и 5G мобилните клетъчни системи, опорната мрежа и мрежата за радиодостъп, интерфейсите и протоколите, управлението на радиоресурсите, сигурността, каналите и методите за множествен достъп. Представен е подход на последователен анализ и оценка на мрежовите функции и обекти в 5G системите, както и на протоколите и методите за множествен достъп в мрежовата архитектура. Изследва се взаимодействието между 4G–LTE и 5G системите, като се подчертава връзката в опорните мрежи, обсъждайки ядрото 4G-EPC и опорната 5G мрежа, както и връзката в мрежите за радиодостъп E-UTRAN и 5G RAN. В края на всеки раздел са предложени математически анализи и модели с числови резултати на методите за множествен достъп, използвани в 4G и в 5G системите, както и математически модели с конкретни примери и изчисления за оптимизиране на възможностите за радиосигнализиране в 5G системите.

 

 

ISBN 978-619-233-282-2

Цена: 25.00 лв.

 

Съдържание