facebook

Издателство

Обезщетението за вреди при договорна отговорност

obezshtenieto-za-vredi-cover-for-web_184x250_fit_478b24840a

Обезщетението за вреди при договорна отговорност

Силвия Цонева, НБУ, София, 2021. 424 стр.

Право

 

Книгата разглежда въпросите на обезщетението за вреди при договорна отговорност, като ги групира в три глави – определяне на подлежащите на обезщетение вреди, определяне на обезщетението за имуществени вреди и особени хипотези на обезщетение.

Обсъдени са въпросите на причинната връзка, правилото за намаляване на вредите, позитивният и негативният интерес, абстрактният и конкретният метод, обезщетението за неимуществени вреди, неустойката и други.

Темите са проследени и в сравнителноправен аспект с акцент върху Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, Принципите на УНИДРОА за международните търговски договори, Принципите на европейското договорно право и Общата референтна рамка.

Силвия Цонева е доктор по право и преподавател в департамент „Право“ на Нов български университет.

 

ISBN 978-619-233-168-9

Цена: 25.00 лв.