facebook

Издателство

Осигуряване и осигурителен пазар

00-osigurqwane-i-osiguritelen-pazar-01_184x250_fit_478b24840a

Осигуряване и осигурителен пазар

Автор: Иванка Данева, НБУ, София, 2018. 320 стр.

Икономика

В книгата се разглеждат възникването и основните теоретични аспекти на социалното осигуряване. Представени са теоретико-методологични въпроси на осигурителния пазар, включващи неговата същност, принципи и съдържателни характеристики, управлението на инвестициите и риска, плащанията и гаранционните механизми в капиталовото осигуряване. Разгледани са обективната обусловеност на осигурителния пазар в нашата страна при прехода към пазарна икономика, участниците на пенсионноосигурителния пазар, защитата на бенефициентите, инвестиционната политика и риск мениджмънтът на осигурителните фондове.

 

ISBN 978-619-233-015-6
Цена: 12.00 лв.