facebook

Издателство

Основни лексикографски проблеми и семантичен речник-минимум

kasabov_184x250_fit_478b24840a

Основни лексикографски проблеми и семантичен речник-минимум

Иван Касабов, НБУ, София, 2019. 376 стр.

Лингвистика

Настоящето издание Основни лексикографски проблеми и Семантичен речник-минимум се състои от три части. Теоретичният дял от първите две части - Семантични проблеми на лексикографията и Теория за речник-минимум, е представен в принципното му единство с приложния дял Семантичен речник-минимум с неговата семантично-полева и азбучно-тълковна част, което предоставя възможността за огледално-симетричното им възприемане в една цялостна книга. Предложена е и обща синоптична схема на лексико-семантичните полета в езика, представяща тяхната естествена организация.

 

ISBN: 978-619-233-051-4

Цена: 20.00 лв.