facebook

Издателство

По спиралата на познанието

po-spiralata-na-poznanieto_184x250_fit_478b24840a

По спиралата на познанието

Съставители: Магдалена Елчинова, Росен Р. Малчев, НБУ, София, 2020. 316 стр.

Антропология

Сборник с доклади от научната конференция „Локус и универсум – 20 години по-късно. Фолклористиката, етнологията и антропологията в съвременния свят“ (16-17.11. 2018 г., Нов български университет), посветена на 80-годишнината от рождението на видния български фолклорист и етнолог професор д.ф.н. Тодор Ив. Живков (19382001). 

 

Проф. Тодор Ив. Живков е сред най-ярките фигури в българската хуманитаристика от близкото минало. Дългогодишен директор на Института за фолклор при БАН и главен редактор на сп. „Български фолклор“, той зададе нова перспектива в развитието на фолклористиката в България от 70-те години на ХХ век насам. През 90-те години той стана един от основоположниците на университетската етнология в България, създавайки две успешни програми заедно с техните преподавателски екипи в Пловдивския университет и в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. През 1990 г. инициира създаването на първата научна неправителствена организация у нас в областта на антропологията, етнологията и фолклористиката – Асоциация „Онгъл“.

 

 

ISBN 0978-619-233-109-2

Цена: 25.00 лв.