facebook

Издателство

Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата

potrebitelska-angajiranost_184x250_fit_478b24840a

Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата

Автор: Кристиян Постаджиян, НБУ, София, 2018. 150 стр.

Реклама

Книгата цели да разгледа и анализира някои от похватите, които се прилагат за изграждане на потребителска ан­гажираност в рекламата. Проследена е ролята и техниките за изграждане на потребителска ангажираност чрез платформите за рекламна комуникация – медиите и механизмите на творческия процес. Важен фокус е поставен и на стратегическото планиране в рекламата.

Изказаните тези са онагледени с редица примери от практиката, както в България, така и по света, доказали своята ефективност и поради това са удачен еталон за изграждане на потребителска ангажираност.

 

ISBN 978-619-233-026-2
Цена: 15.00 лв.