facebook

Издателство

Помагало за учителя за прилагане на метода на Монтесори в общинските детски градини и училища в гр. Пловдив

montesori3_184x250_fit_478b24840a

Помагало за учителя за прилагане на метода на Монтесори в общинските детски градини и училища в гр. Пловдив

Адриана Топалова и др., НБУ, София, 2018. 160 стр.

Методика на преподаването

ISBN 978-619-233-046-0