facebook

Издателство

Преплетените истории на Балканите: Т. 4.: Понятия, подходи и (само)репрезент​ации

kor-balk-01_184x250_fit_478b24840a

Преплетените истории на Балканите: Т. 4.: Понятия, подходи и (само)репрезент​ации

Автори: Румен Даскалов и др.; съст. и науч. ред. Румен Даскалов и др.; прев. от англ. ез. Румен Даскалов, София, НБУ, 2019. 664 стр.

История

Тази книга завършва поредица проучвания върху транснационалната и преплетена история на Балканите.

Общата идея на този заключителен четвърти том е да се разгледа понятийното оформяне на региона, подходите към неговото изучаване, научните дискурси и представи за него, идващи отвън и отвътре.

Първите няколко глави се занимават пряко с тези въпроси, а следващите подхождат непряко и чрез конкретни тематики. Така например прокарването на граници и териториалното обозначение на Балканите се разглеждат през съображенията и мотивите зад тях, разглежда се практикуването на геополитическо конструиране по един подрегион (Добруджа) и „екзотизирането“ на османските Балкани чрез представите за времето и неговото измерване.

Следващите глави изследват научните интерпретации, визуалните изображения и националистичните употреби на архитектурното наследство в независимите балкански държави както в представителната, така и в жилищната архитектура. Последната глава анализира още един начин на визуално представяне на миналото на региона - чрез експозиции за Холокоста в мемориала Аушвиц. Обединяваща черта на всички работи е рефлексията върху проблемите и критичността.

 

ISBN 978-619-233-035-4

Цена: 33.00 лв.