facebook

Издателство

Принципи на базите от данни

principi_184x250_fit_478b24840a

Принципи на базите от данни

Автор: Юлиана Пенева, НБУ, София, 2017. 427 стр.

Информатика

В книгата се анализират и систематизират принципите на базите от данни. Сбито са изложени теоретичните основи на релационните бази от данни, както и проектантските и технологични похвати при тяхното изграждане. Съзнателно са избегнати примери с конкретен софтуер. Изложението цели систематично представяне на основните практически действия при разработването в съвременни условия на бази от данни и съответните им информационни системи.
Без да е учебно пособие по конкретна дисциплина, книгата подпомага обучението и самоподготовката в специалностите Информатика, Информационни системи и Компютърни системи и технологии. Полезна е за читатели с професионални интереси в областта на компютърните науки.

 

ISBN 978-954-535-999-6

Цена: 16.00 лв.