facebook

Издателство

Програми за терапия на заекване: Практики, основани на доказателства

programi_184x250_fit_478b24840a

Програми за терапия на заекване: Практики, основани на доказателства

Автор: Маргарита Станкова, НБУ, София, 2017. 192 стр.

Логопедия

Книгата съдържа въведение в теорията на заекването - дефиниции, прояви, етиология и модели на развитие. От позицията „практики, основани на доказателства“ са представени програмите за терапия, като са разделени според възрастовите групи - деца в предучилищна и училищна възраст, и възрастни. Книгата предлага и протоколи за оценка, които могат да се използват в практиката на специалистите, работещи с деца и възрастни с флуентни нарушения.

 

ISBN 978-954-535-995-8
Цена: 13.00 лв.