facebook

Издателство

Психология

psihologiya_184x250_fit_478b24840a

Психология

Автор: Джон Сиймън, НБУ, София, 2002. 718 стр.

Artes Liberales

Мащабно представяне на науката „психология“ в 19 раздела, които разглеждат - психологията, в нейните основни теоретични перспективи, методите на изследване и конкретни изследователски въпроси; биологичните основи на поведението – организация на нервната система и основните нервни процеси; усещането - психофизика и сензорна физиология; възприятието – като знание, като опит; съзнанието – от активното съзнание, през сънуването, фантазиите, хипнозата, медитацията; ученето – класически и когнитивни аспекти; паметта – подходи и организация; езика и мисленето – в общуването, решаването на проблеми и взимането на решения; интелигентността – влияния и измерване; мотивацията и емоциите – нагони и еволюционни подходи. Разглеждат се развитието на бебето и детето, развитието в юношеска и зряла възраст, формирането на личността. Отделено е място за стреса, справянето със стреса и здравето, психичните разстройства, лечението на поведенческите разстройства, социалните нагласи и социалното знание, междуличностните отношения, психологията и глобалните социални проблеми. В приложение се представя използването на статистиката в психологията. Изданието разполага с речник на термините и богата библиографска справка.

 

ISBN 954-535-253-1
Цена: 58.00 лв.