facebook

Издателство

Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейският съюз

publichni-vzemaniya-cover-front_184x250_fit_478b24840a

Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейският съюз

Гинка Симеонова, НБУ, София, 2021. 420 стр.

Право

 

Монографията е първото детайлно изследване на въпросите, свързани с публичните вземания без данъчен характер с произход от Европейския съюз. За да даде ясна представа за характеристиките на този тип право- отношения, в книгата е извършен подробен анализ на особеностите им при всеки отделен подвид публични вземания. При възникване на публично вземане без данъчен характер с произход от ЕС се осъществява сложен фактически състав, който е разгледан подробно. Трудът би бил полезен за широк кръг читатели: студенти, практикуващи юристи и всички с интерес към финансовото и данъчното право.

 

Д-р Гинка Симеонова е родена в София. Средното си образование получава в Първа АЕГ. Завършва специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специализации Правораздаване и Международно право. Защитава докторска дисертация в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2015 г. е щатен преподавател в Нов български университет. Води лекции по Финансово право, Данъчно право, Митническо право и Правен режим на държавните помощи.

 

 

ISBN 978-619-233-158-0

Цена: 18.00 лв.