facebook

Издателство

Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство

religioznata-372x548-pad-18bba59ac6-01_184x250_fit_478b24840a

Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство

Живко Лефтеров, НБУ, София, 2018. 312 стр.

История

Настоящата монография е посветена на една непроучена тема в съвременната българска историография - историята на Бялото братство през комунистическия период и водената спрямо него политика. Изследването, базирано на изключително богат изворов материал и литература, описва безпристрастно този най-слабо известен период от съществуването на братството и подлага на критичен анализ съществуващите популярни, преувеличени и легендарни представи за него. По този начин пред читателя се открива една достоверна и задълбочена картина за мащабите и значението на Бялото братство, както и за присъствието му в политическия и културен живот на комунистическа България.

 

 

ISBN 978-619-233-024-8

Цена: 19.00 лв.