facebook

Издателство

Смесените договори на Европейския съюз

eu-koritsa_184x250_fit_478b24840a

Смесените договори на Европейския съюз

Автор: Тодор Коларов, НБУ, София, 2018. 247 стр.

Право

„Значимостта и практическата приложимост на този труд се определя от факта, че това е първото задълбочено научно изследване на тази материя в българската юридическа литература. ... Авторът подробно анализира цялата процедура, свързана със сключването на смесените договори на ЕС, което дава цялостна представа за разработването и сключването на тези договори от началото до приключването на договорния процес.“

проф. д.ю.н. Орлин Борисов

„...монографията е едно от малкото изследвания в международноправната ни литература, които излизат извън преобладаващия обяснителен маниер на изследванията на правото на ЕС, с познати ни класификации на актовете и договорите на Съюза. Вместо общите разсъждения за сложността на правото на ЕС, авторът е посветил анализа си на един по-дълбок пласт в тази материя, който е в деликатната зона между националното и наднационалното право.“

проф. д-р Христо Георгиев

 

ISBN 978-619-233-012-5

Цена: 20.00 лв.