facebook

Издателство

Социалните дилеми: когнитивна перспектива

moris-grinberg-cover_184x250_fit_478b24840a

Социалните дилеми: когнитивна перспектива

Морис Гринберг, НБУ, София, 2021. 252 стр.

Психология

 

Социалните дилеми са ситуации, в които непосредствените действия в собствен интерес са в конфликт с дългосрочните колективни интереси. Най-интересният въпрос при изучаването на поведението на хората в социална дилема е въпросът какви са причините те да си сътрудничат, а не да бъдат егоисти. В книгата са разгледани модели на вземане на решение от теория на игрите, социалната психология и когнитивната наука, които предлагат обяснения за сътрудничеството в играта „Дилема на затворника“ – най-известната игра, описваща социална дилема.

 

Морис Гринберг e преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. Автор е на многобройни публикации в областта на когнитивното моделиране, социалните и моралните дилеми, експерименталната теория на игрите и експерименталната философия. Преподава курсове по когнитивно моделиране, вземане на решение и преценка, социални дилеми, съзнание и невронни мрежи в бакалавърските програми по психология и информатика, както и в магистърската програма по когнитивна наука.

 

 

 

ISBN 978-619-233-127-6

Цена: 20.00 лв.