facebook

Издателство

Специфични артикулационни нарушения през детството

spetsifichni-artikulatsionni-narusheniya-cover-1-6-2023_184x250_fit_478b24840a

Специфични артикулационни нарушения през детството

Екатерина Тодорова, НБУ, 2013. 224 стр.

Психология

 

Д-р Екатерина Тодорова е главен асистент в Нов български университет. От 1995 г. е магистър по логопедия, от 2005 г. – доктор по психология. Работила е много години като логопед в Логопедичен център – София, а понастоящем е преподавател в бакалавърски и магистърски програми в Нов български университет. Автор е на студии и статии, публикувани в наши и международни научни издания, както и на монографията „Диагностика на езиков дефицит при дислексия” (2005) и учебниците „Дислексия. Специфични нарушения на способността за учене” (2007), „Артикулационни нарушения. Ръководство за терапия” (2009).

Книгата е резултат от дългогодишна клинична, теоретична и преподавателска работа на авторката в областта на говорната и езиковата патология. Систематизирани са моделите за интерпретация на специфичните нарушения във фонетиката на българския език и се уточнява взаимодействието на ненормативното говорно поведение с други области на функциониране – емоционално, поведенческо и социално. Представено е собствено епидемиологично проучване, което установява социалната значимост и разпространението на артикулационните нарушения, както и подпомага оптимизирането на оценката и характеристиката на атипичното артикулационно поведение с цел подобряване на ефективността на специализираните интервенции и предлаганите услуги за тези деца.

Книгата е предназначена за логопеди, но предоставя полезна информация и за специалисти от други научни области, които се интересуват от аспектите на говорно-езиковото поведение в детска възраст. Тя може да служи и като учебно пособие за студенти от бакалавърски, магистърски и докторски програми, които имат отношение към нарушенията на артикулацията, фонетиката и фонологията на българския език.

 

ISBN 978-954-535-753-4

Цена: 15.00 лв.