facebook

Издателство

Стратегически визии: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес)

strategicheski-vizii-koritsa_184x250_fit_478b24840a

Стратегически визии: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес)

Съставител: Димитър Панайотов, НБУ, София, 2016. 476 стр.

Икономика

Научнопрактическата конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес)“ анализира тенденции, подходи и възможни алтернативи на съвременното ни развитие. С разнообразие от гледни точки, базисни теоретико-приложни сравнителни анализи, модели и инструмента, но и предлагане на модерни визии за интегриране на различни науки и конгломерат от интерпретации за стратегически визии - ключови при вземане на ефективни икономически, управленски и политически решения.
Поставят се на дискусия и конкретни въпроси, заложени в международния студентски апел за плурализъм в икономиката, управлението, бизнеса и съответните им проекции върху изискванията към университетите, геополитическите реалности и пътищата за проектирането на един свят с визия - отчитащ „кодовете“ от национални и регионални особености, но и възможните алтернативи за превръщане на ЕС в саморазвиваща се система.
Представени са проучвания и релации по отношение: теоретико-приложни модели на стратегическото мислене и управление за различните институции, отчитащи факторите, параметрите на организационната и бизнес среда, като се предлагат управленски решения за тяхното ефективно взаимодействие, влияние, необходимите стимули, но и възможни критерии за конкурентоспособност в администрацията, бизнеса и туризма.

 

ISBN 978-954-535-949-1